Veckoplanering

Vecka 46 12-15/11

Måndag, känsla, fritidsråd med utvärdering av perioden.

Tisdag, showträning och fri lek.

Onsdag, showträning och fri lek.

Torsdag, hälsa, vi går till skogen, tillsammans med Lillfritids, direkt efter skolan. Äter mellis i gläntan och leker. Tänk på kläder efter väder och att barn som har tidig hämtning/ går hem själva, hämtas/går hem själv i/från gläntan. Vi är tillbaka ca 15:45.

Fredag, vi gör något gemensamt med lillfritids. Vi utgår från barnens önskemål, som framkommit på fritidsråden.

 

Vecka 45 5-9/11

Måndag: Vi presenterar månadens tema.

Tisdag och onsdag: Vi påbörjar arbetet med månads tema.

Torsdag: Vi går till idrottshallen.

Fredag: Aktiviter från fritidsrådet.

 

Vecka 43   22-26/10

Måndag känsla, värdegrund. Vi pratar om Barnsrättigheter.

Tisdag lärande, skapande. Vi gör hösttavlor med löv, ljus och färg.

Onsdag digitalförmåga. FN dagen. Vi ritar i ritplatta om barns rättigheter.

Torsdag hälsa. Vi samtalar om livsstilens betydelse för hälsan.

Fredag gemensamt. Halloweendisco 15.00- 15.30. Barnen får klä ut sig om de vill men inga ansiktsmasker.

Vecka 42, 15-19 oktober.

Måndag, känsla, värdegrund, vänskapssamtal och dilemman.

Tisdag, lärande, skapande

Onsdag, digital förmåga, programmeringsappar.

Torsdag, hälsa, vi går till skogen och gläntan direkt efter skolan. Vi är tillbaka senast 15:45. Vi äter mellanmålet i skogen.

Fredag, det är glitterfredag med skolan så vi tänkte passa på att ha disco i matsalen. Det håller på 15-15:45.

Vecka 41, 8-12/10

Måndag, känsla, fritidsråd. Vi utvärderar vad eleverna gjort och lärt sig, sedan förra rådet. Har det varit roligt? Har de nya förslag, eller vill de träna mer på det som de gjort? Vi delar in eleverna i mindre grupper och samtalar.

Tisdag, lärande, skapande, hösttemat fortsätter med löv.

Onsdag, digital förmåga, eleverna får träna i en eller flera programmeringsappar. Tynker är en app som de kan arbeta vidare med.

  • Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling.
  • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik.
  • De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

Torsdag, hälsa, vi går till sporthallen efter mellis, ca 14:30-15:45.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. I det centrala innehållet anges att eleverna ska möta idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder. Skrivningen om idrotter och fysiska aktiviteter är tänkt att tolkas brett. Det kan handla om att, utifrån elevernas förutsättningar och behov, till exempel röra sig i naturen, klättra och balansera på en lekplats, att spela bordtennis, dansa, hoppa hopprep eller spela bandy.

Fredag, gemensamt med förskoleklassen. När vi planerar för fredagsaktiviteten utgår vi från elevernas önskemål från fritidsrådet.

 

Vecka 40

må, känsla, värdegrund, vänskapssamtal.

ti, lärande, skapande, vi fortsätter med älgar för de som inte gjort.

ons, digital förmåga, prova på nya programmeringsappar.

to, hälsa, vi går till skogen när skolan slutar. Äter mellanmål där, tillbaka senast 15:45.

fre, gemensamma aktiviteter med förskoleklassen. Vi utgår från fritidsrådet och barnens önskemål.