Om oss på mellanfritids

Vårt fritids ligger på Steningehöjdens skola, på Steningehöjden i Sigtuna kommun. Steningehöjden är ett område där det byggs för fullt.

Skolan startade hösten 2014 i paviljonger och fritidshemmet hade drygt 20 inskrivna barn. Vårterminen 2016 flyttade vi in i den färdigbyggda skolan.

I år har vi 125 inskrivna barn och nytt för detta läsår är att vi har 3 fritidsavdelningar. Lillfritids med bara förskoleklassbarn, mellanfritids med barn från åk 1 och storfritids har barn från åk 2 upp till åk 5.

Vi som arbetar på mellanfritids är Camilla Bruno, som dessutom är verksamhetsansvarig för hela fritidshemmet, Åsa Jansson & Joel Hansson. Åsa & Camilla är mest på avdelningen eftersom de arbetar i de två ettorna. Joel arbetar i en annan klass och har därför inte lika mycket tid på avdelningen.

På mellanfritids har vi 36 inskrivna barn. Syftet med vår blogg är att informera och dokumentera det barnen lärt sig. Vi tänker att ni som vårdnadshavare, eller andra intresserade, kan få insyn i vår verksamhet.