Fredag 11/10 😊🍀

Vi vill börja med att berätta något roligt och det är att Lotta kommer tillbaka och jobbar på måndag. Karin fortsätter med sina tider en vecka till sedan är hon också tillbaka på heltid. Petter kommer att fortsätta hos oss iallafall nästa vecka också. Sedan får vi se.

Idag har vi fortsatt med skapandet om hösten. Nu har alla elever gjort klart sitt höstträd. Nästa vecka sätter vi upp dem så då är ni välkomna att titta på skapelserna. Många av eleverna fortsätter också med sitt skrivande och ritande till sina egna tidningar. Det kommer också att fortsätta nästa vecka.


Tack för den här veckan. 😊🍀

Hälsningar Karin, Ia och Petter.

Veckoplanering vecka 42. 🍀😄

Gå in under fliken veckoplanering så hittar ni nästa veckas schema på fritids. 🍀

Kort info om nuläget:

Karin arbetar 75% nästa vecka också, sedan är hon tillbaka på full tid. Det känns otroligt skönt. Även om det funkar nu så är det bättre med ordinarie personal som känner eleverna på ett annat sätt. Souror kommer att vara hos oss på eftermiddagarna tillsammans med Petter och jag Ia förstås. Lotta vet vi ännu inte när hon kommer tillbaka, tyvärr.

Höstlovet: Vi kommer att vara på skolan. Inga större utflykter planeras. Viktigt att ha bra kläder så vi kan vara ute. Vi kommer varje dag att ha ungefär samma rutiner och göra schema som vi går igenom. Precis som det brukar vara i skolan. Det skapar ett lugn och en trygghet för eleverna att veta vad som ska hända. Skicka gärna med frukt även på loven.

Hälsningar Karin och Ia.

Onsdag 9/10😄

Idag när skolan slutade stannade vi inne och lyssnade på en saga från Ugglo. (appen som eleverna har på sin iPad) Vi kände att dem behövde starta eftermiddagen på ett lugnt sätt. Efter sagan åt vi mellanmål och sedan fortsatte vi eftermiddagen med blandade aktiviteter. Eleverna skapade genom att måla höstträd. En del fortsatte med sin presentation i keynote om temat hösten. Dem är väldigt taggade på att arbeta med hösten. I skolan gör dem också det men med andra saker. Bra att vi kan förstärka lärandet på fritids och komplettera skolan. Igår började en del elever att skapa tidningar med papper och idag var det ännu fler som ville göra tidningar. Dem fick skriva text i sin iPad som dem sedan klippte ut och limmade fast i sina tidningar. Roligt att se hur dem skapar och arbetar tillsammans och ger varandra idéer. Situationsstyrt lärande är när vi tar till vara på elevernas intressen och fångar upp dem och låter dem skapa. Det är viktigt att fånga upp och hjälpa till och spinna vidare på intresset.

Vi avslutade dagen med massagetåg och sagoläsning.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Hälsningar Petter, Karin, Ia och Souror.

Fredag 4/10🍀🍁

Äntligen fredag😄! Vi har haft en härlig eftermiddag på fritids. Vi startade med träning i klassrummet till musik. Passet avslutades med 10-minuters disco. Man ska sluta när det är som roligast. 😉 Efter mellanmål var det fritt val att antingen gå ut och leka eller titta på film i matsalen. Vi tittade på en gammal klassiker: Tzatsiki morsan och polisen.

Trevlig helg önskar Karin, Ia, Petter och Lisa.

Torsdag 3/10🍀

Idag har vi haft värdegrundsövningen ”fyrahörn” igen och det märktes att eleverna kände igen övningen. Det var ett annat dilemma att ta ställning till idag. Hörn 4 är alltid eget förslag och finns alltid med. Det är för att skapa utrymme att ha en egen åsikt och uttrycka den.

Vi fortsatte arbetet i keynote om hösten. Det bästa med det här är alla elever hjälper och lär av varandra. De flesta är nybörjare och alla hittar olika funktioner att pröva.

Vi avslutade dagen som vanligt med massagetåg och sagoläsning. Just nu läser jag Snövit.

Hälsningar Karin, Ia och Petter. 🍀

Äntligen är bloggen igång igen😃🍀

Efter en tid är nu äntligen alla tekniska problem med bloggen lösta. Nu kan ni gå in på veckoplaneringen och titta vad som händer.

Nuläget på avdelningen: Vad gäller personal är tyvärr Lotta sjukskriven en längre tid. Hur länge vet vi inte i nuläget. Karin har kommit tillbaka och arbetar 75%, 8-14:30. Jag (Ia) jobbar på EM med Petter och sedan är det lite olika vikarier som hoppar in. Två timmar på eftermiddagen har vi en praktikant på avdelningen som heter Lisa. Hon arbetstränar och räknas inte in i bemanningen och har inget eget ansvar. Vi fortsätter att arbeta på enligt årshjulet där det handlar mycket om utevistelse, lekar och fysiska aktiviteter. Vi har nu varit i skogen på höstpromenad med alla elever. Alla har fått fota hösttecken i skogen. Det har varit väldigt roligt och uppskattat. Idag fick en del av eleverna börja arbeta och göra en presentation i keynote på alla höstbilder. Jag lär mig lika mycket som eleverna. 😉 Det var otroligt härligt och se hur dem tog sig an uppgiften och hjälpte varandra och upptäckte nya saker. Det här ska vi hålla på med hela veckan och troligtvis början på nästa vecka också, så att alla får göra det.

Efter skolan slut så hade vi idag en värdegrundsövning som heter fyra hörn. Barnen fick ett dilemma att fundera på och skulle sedan ta ställning till hur dem skulle agera. Det här brukar vi göra med lite äldre elever än ettor men det var otroligt roligt att se hur bra dem fixade övningen och kunde stå upp och förklara sina åsikter. Det här kommer vi att göra fler gånger och presentera olika dilemman att ta ställning till.

Hälsningar Ia, Karin och Petter.