Sigtuna kommuns nya riktlinjer för fritids from 2019-07-01

Allmänt om fritidshem

I Sigtuna kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6 och vid Sigtuna kommuns grundsärskola. 

I skollagen anges att fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Hur ansöker jag om plats på fritidshemmet?

Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering. Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på fritidshemmet.

Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad inkomst är de skyldiga att registerna detta via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids

Om barnet inte har en plats i förskola, kan vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplats via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids.

På E-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov. 

Vilka elever har rätt till en plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass – åk 6 vars vårdnadshavare:

​- arbetar eller studerar (14 kap. 5 § skollagen)

– är sjukskrivna eller får sjukersättning (14 kap. 5 § skollagen)

– elever i behov av särskilt stöd (14 kap. 6 § skollagen)

I vilka årskurser har elever rätt till plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever som går  förskoleklass till och med sista juli det år barnets slutar årskurs 6. 

Fritidshemsplacering avslutas automatisk 31 juli det år eleven går ut årskurs 3. Om det finns ett fortsatt behov av plats i fritidshemmet ska kontakt tas med verksamhetshandläggare på kommunen.

Vilka öppettider har fritidshemmen?

Kommunala och fristående fritidshem har öppet 06:30-18:30 om behov finns.

När kan fritidshemmen ha avvikande öppettider?

Fritidshemmen har stängt under ett fåtal studiedagar per läsår.  Fritidsverksamhet har möjlighet att stänga en dag i månaden från och med tidigast klockan 16:00 för planering. Vårdnadshavare ska informeras minst två månader innan avvikande öppettider/studiedag. 

Vid avvikande öppettider/studiedag ska alternativ omsorg erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av det. Behovet ska meddelas till verksamheten senast två veckor innan. Vid avvikelser från öppettider/studiedagar har verksamheterna möjlighet att samverka. Detta innebär att barn kan få vistas på annan enhet dessa tillfällen. 

Får barn vara i verksamheten vid ledighet och semester?

Fritidshem erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid. 

Vårdnadshavare ska anges elevens vistelsetimmar i E-tjänsten. Schema över elevens vistelsetider ska läggas in i Tempus och ska uppdateras vid förändringar. Elevens schema ska överensstämma med angivna vistelsetimmar tid i E-tjänsten. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka vårdnadshavares arbetstider/studietider. 

Vad händer med platsen om jag blir arbetssökande eller föräldraledig?

Elevs placering på fritids avslutas två månader efter syskons födelse eller efter att vårdnadshavare blivit arbetslöshet. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *