Sommarfest 🍀🌸🌸🌸

Idag hade vi sommarfest på fritids, på festen fick eleverna måla, hoppa hopprep, dansa till discomusik, måla ansiktet med ansiktsmålning och spela basket och fotboll. Det var en mycket uppskattad eftermiddag och vi avslutade dagen med massagetåg och avslappning.

Trevlig helg önskar vi er, vi ses på måndag! /Karin och Ia

Onsdag 29/8🍀

Efter mellanmål begav vi oss iväg för en promenad för att utforska närområdet och besöka en ny lekplats. Det är lärorikt och nyttigt att eleverna får ta del av nya miljöer och utforska närområdet.

Hälsningar Ia, Karin och Mikaela.

Onsdag 21/8🍀

Hej alla glada föräldrar! Nu är det årskurs 1 som har den här bloggen och ni får följa oss i vår kunskapsresa på fritids.

Den här veckan har vi samma rutiner varje dag. Gå in på veckoschemat så kan ni se hur vi gör. Idag har alla elever fått måla ett självporträtt. Vi tänkte hänga upp dem i hallen sen så ni kan beskåda dem fantastiska målningarna.

Igår pratade vi om rutiner på fritids. Varför man ska städa efter sig och hur man städar, hur lånekorten i boden fungerar, hur man ska göra vid mellanmål och vad man kan hitta på när man är ute på skolgården. Mycket att hålla reda på och därför är det bra att upprepa.

Vi avslutade dagen med massagetåg och högläsning.

Hälsningar Lotta, Malin och Ia. 🍀😊

Läroplanen för fritids:

Språk och kommunikation

  • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer

  • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Sigtuna kommuns nya riktlinjer för fritids from 2019-07-01

Allmänt om fritidshem

I Sigtuna kommun finns fritidshem vid varje grundskola som har årskurs F-6 och vid Sigtuna kommuns grundsärskola. 

I skollagen anges att fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

Hur ansöker jag om plats på fritidshemmet?

Barn som har en heltidsplacering på förskola tilldelas automatiskt en plats på fritidshemmet på den skola där barnet får skolplacering. Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande eller föräldraledig har barnet inte rätt till plats på fritidshemmet.

Om någon av vårdnadshavarna blir arbetssökande, föräldraledig eller får förändrad inkomst är de skyldiga att registerna detta via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids

Om barnet inte har en plats i förskola, kan vårdnadshavarna ansöka om fritidshemsplats via e-tjänsten: www.sigtuna.se/sokforskolafritids.

På E-tjänsten ska aktuella kontaktuppgifter läggas in och uppdateras vid behov. 

Vilka elever har rätt till en plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever i förskoleklass – åk 6 vars vårdnadshavare:

​- arbetar eller studerar (14 kap. 5 § skollagen)

– är sjukskrivna eller får sjukersättning (14 kap. 5 § skollagen)

– elever i behov av särskilt stöd (14 kap. 6 § skollagen)

I vilka årskurser har elever rätt till plats i fritidshem?

Fritidshem erbjuds elever som går  förskoleklass till och med sista juli det år barnets slutar årskurs 6. 

Fritidshemsplacering avslutas automatisk 31 juli det år eleven går ut årskurs 3. Om det finns ett fortsatt behov av plats i fritidshemmet ska kontakt tas med verksamhetshandläggare på kommunen.

Vilka öppettider har fritidshemmen?

Kommunala och fristående fritidshem har öppet 06:30-18:30 om behov finns.

När kan fritidshemmen ha avvikande öppettider?

Fritidshemmen har stängt under ett fåtal studiedagar per läsår.  Fritidsverksamhet har möjlighet att stänga en dag i månaden från och med tidigast klockan 16:00 för planering. Vårdnadshavare ska informeras minst två månader innan avvikande öppettider/studiedag. 

Vid avvikande öppettider/studiedag ska alternativ omsorg erbjudas de barn vars vårdnadshavare har behov av det. Behovet ska meddelas till verksamheten senast två veckor innan. Vid avvikelser från öppettider/studiedagar har verksamheterna möjlighet att samverka. Detta innebär att barn kan få vistas på annan enhet dessa tillfällen. 

Får barn vara i verksamheten vid ledighet och semester?

Fritidshem erbjuds den del av dagen då eleverna inte går i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Fritidshem erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete/studier samt restid. 

Vårdnadshavare ska anges elevens vistelsetimmar i E-tjänsten. Schema över elevens vistelsetider ska läggas in i Tempus och ska uppdateras vid förändringar. Elevens schema ska överensstämma med angivna vistelsetimmar tid i E-tjänsten. Rektor har rätt att begära intyg från arbetsgivare/utbildningsanordnare för att styrka vårdnadshavares arbetstider/studietider. 

Vad händer med platsen om jag blir arbetssökande eller föräldraledig?

Elevs placering på fritids avslutas två månader efter syskons födelse eller efter att vårdnadshavare blivit arbetslöshet. 

Nytt läsår betyder ny anmälan om specialkost

Är ditt barn allergisk mot viss mat/livsmedel behöver du anmäla detta till matenheten via bifogad länk snarast. All allergikost och särskild kost måste styrkas med läkarintyg!

Observera att en ny anmälan om specialkost måste göras för varje läsår!

Använd länken nedan för att komma till inloggning för anmälan via kommunens hemsida.

https://digitalatjanster.sigtuna.se/formservice/formDownload?serviceName=emottagning_multi_service_sigtuna&scriptcomponent.cmtagname=trex-sigtuna-anmalan_matallergi_o_specialkost-cfd&service_name=anmalan_matallergi_o_specialkost